ประวัติพระเจ้าตนหลวง

ตำนาน – ประวัติพระเจ้าตนหลวง วัดกองกาน จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติพระเจ้าตนหลวง วัดกองกาน จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติพระเจ้าตนหลวง วัดกองกาน จังหวัดเชียงใหม่  “พระเจ้าตนหลวง” เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐก่อปูน ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ศอก 9 นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

“พระเจ้าตนหลวง” เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐก่อปูน ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ศอก 9 นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแม่แจ่มเป็นระยะเวลานานหลายร้อยปี

ประวัติของพระเจ้าตนหลวง วัดกองกาน
พระเจ้าตนหลวง มีประวัติความเป็นมา ตามคำบอกเล่าว่า ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 หลังจากที่พระพุทธศาสนา ได้เผยแผ่มาจากลังกาทวีป เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ครองนคร ในล้านนาประเทศ อันเป็นต้นว่า จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย แล้วก็เชียงแสน ซึ่งเป็นคนที่เชื่อถือในพุทธศาสนา ได้มาแผ้วถางป่าในรอบๆนี้ และก็สร้างเป็นวัดพร้อมกับได้ก่อพระพุทธรูปขึ้น ได้ให้ชื่อวัดที่ทำขึ้นใหม่นี้ว่า “วัดศรีเมืองมา” สำหรับเพื่อการก่อสร้างพระพุทธรูปนั้น ช่างผู้ก่อสร้างได้ก่อองค์พระ จนถึงมาถึงพระเศียรรวมทั้งพระเกศเมาลีแล้ว แต่พอจะแต่งพระพักตร์ (ขะเบ็ดหน้า) ขององค์พระ ช่างได้พยายามแต่งพระพักตร์อย่างไรก็ไม่มีความสม่ำเสมอสวยงาม ได้ทำใหม่ถึง 2-3 ครั้งก็ทำไม่ได้

จึงได้ปรึกษากันว่า ควรจะทำพิธีบวงสรวงเทพยดา ขอให้มาช่วยสร้างพระให้เสร็จ พอใช้ได้ตั้งขันหลวงทำพิธีเส้นไหว้แบบงั้นแล้ว ช่างก็ลงมือช่วยกันทำต่อ ในช่วงเวลานั้นปรากฏว่า มีเณรน้อยรูปหนึ่งมาจากไหนไม่มีผู้ใดรู้ ได้มาช่วยทำใบหน้าพระพุทธรูปจนได้หน้าเสมอกันดี มีท่าทางยิ้มแย้ม จนกระทั่งเป็นที่พอใจกันแล้ว แต่ปรากฏว่า สามเณรน้อยที่มาช่วยสร้างพระพุทธรูปนั้นก็อันตรธานหายไป จนเป็นที่โจษขานกันว่า คงจะเป็นพระอินทร์เนรมิตเป็นสามเณรน้อยลงมาช่วยสร้างพระพุทธรูป ทำให้ได้พระพุทธรูปที่มีสัดส่วนสวยงามและมีพระพักตร์แย้มยิ้มอิ่มเอิบ ดังที่ปรากฏให้เห็นกันทุกวันนี้

พระเจ้าตนหลวง เป็นที่เคารพสักการบูชานานคนเป็นเวลานานหลายร้อยปี จนมาถึงสมัยบ้านเมืองก็เกิดกลียุค ข้าวยากหมากแพง ผู้คนอพยพถิ่นที่อยู่ ทำให้วัดวาอาราม ขาดการเอาใจใส่ดูแล

ทำให้วัดศรีเมืองมา ได้ร้าง เสนาสนะทรุดโทรมพังทลายลงไป จนกลายเป็นป่าดงพงทึบ ส่วนพระเจ้าตนหลวง ยังตั้งตั้งใจไม่เป็นอันตราย มีแต่ว่าเครือเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมองค์พระ มองแทบไม่เห็นจนถึงมาถึงสมัยพุทธศักราชที่ 23 โดยประมาณปี พุทธศักราช2380-90 ได้มีผู้คนมาอาศัยทำไร่ทำสวน แผ้วถางป่าไม้ ก็พบเห็นพระพุทธรูปอยู่ในวัดร้าง ซึ่งมีเครือเถาวัลย์ปกคลุม เกิดความศรัทธาปสาทะ ในองค์พระพุทธรูปที่มีพระพุทธรูปลักษณะงดงาม

ชาวบ้านจึงได้แจ้งข่าว ให้มาช่วยกันแผ้วถางทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปและลงรักปิดทอง ทำให้พระพุทธรูปสวยงามเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยสร้างวิหารขึ้นใหม่ เพื่อเป็นที่ตั้งพุทธรูป และตั้งเป็นวัดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง หลังจากที่ได้ร้างไปนาน ได้ถือเอานิมิตที่ผู้มีจิตเลื่อมใส หาบข้าวของมาเอาไม้คานมากองใหญ่สูงท่วมหัวนี้ ก็เลยให้ชื่อวัดที่บูรณะขึ้นใหม่นี้ว่า “วัดก๋องกาน”

วัดก๋องกาน คือ วัดที่มีผู้มีจิตเลื่อมใสมาทำบุญทำทานจำนวนมาก หาบของใช้ของสอยมาแล้วเอาไม้คานที่หาบของมากมายองไว้ ในเวลาถัดมาได้ยึดมั่นเอาวันขึ้น 15 เย็น เดือน 8 เหนือ (เดือน 8 เป็ง) เป็นวันทำบุญทำกุศลสักการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตนหลวง จนเป็นประเพณีสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน

นอกนั้น ยังได้ขนบธรรมเนียมรดน้ำพระเจ้าตนหลวงในวันปีใหม่ (วันสงกรานต์) ตั้งแต่เดิมมาจนกระทั่งในตอนนี้เหมือนกัน
พุทธรูปเจ้าตนหลวง เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งมีอภินิหารมากมาย เล่าสืบต่อกันมา ว่า แม้บุคคลใดได้ทำบาปทำกรรมชั่วรุนแรงไว้ทั้งยังสมัยก่อนและก็ตอนนี้ เวลามาสักการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตนหลวง จะไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าตนหลวง จำเป็นต้องให้ผู้อื่นนำพาไปลูบคลำพระพุทธรูปก็เลยจะรู้สึก

ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าตนหลวงองค์ ยังตั้งเป็นพระประธานอยู่ในวิหารวัดกองกาน กลุ่มที่ 7 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ วัดกองกาน อยู่ห่างจากวัดพุทธเอ้นราว 2 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เพราะว่าข้างในวิหารมีพระผู้เป็นเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี พระผู้เป็นเจ้าตนหลวงนี้ เป็นแบบล้านนา แล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่แจ่ม ตัววิหารเป็นไม้ และก็หลังคามุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ

พุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใส ประสงค์จะเข้าไปนมัสการและก็สักการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตนหลวง ขอเชิญไปสักการบูชาได้ทุกวันเวลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *