Open post
จังหวัดบุรีรัมย์

ตำนานของขลัง หุ่นพยนต์อาคม หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง จังหวัดบุรีรัมย์

หุ่นพยนต์อาคม หลวงพ่อเมียน  จังหวัดบุรีรัมย์

หุ่นพยนต์อาคม หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง จังหวัดบุรีรัมย์

หุ่นพยนต์อาคม เครื่องราง ของขลังเขมร หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ วัดบ้านจะเนียง ต.บ้านสองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พระอาจารย์สายเขมร เชียวชาญซึ่งไสยเวทและก็คาถา วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลังเขมร ปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สิน เมตตาโชคลาภ หลวงพ่อเมียนท่านศึกษาเวทวิทยาคมรวมทั้งคาถาจากอาจารย์สวายซึ่งท่านอยู่ประเทศกัมพูชา ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดบ้านจะเนียง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทร. 081-6134721, 086-9075005

ซึ่งหุ่นพยนต์อาคม สร้างทั้งหมด 3 เนื้อด้วยกัน

 1. หุ่นพยนต์อาคม เนื้อทองคำ
 2. หุ่นพยนต์อาคม เนื้อเงิน
 3. หุ่นพยนต์อาคม เนื้อระฆัง
Open post
พระพุทธรูปปางภัตกิจ

ตำนาน-ประวัติ พระพุทธรูปปางภัตกิจ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

พระพุทธรูปปางภัตกิจ 

พระพุทธรูปปางภัตกิจ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรซึ่งวางอยู่บนพระเพลา ( ตัก ) พระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาตร เป็นกิริยาเสวย

เรื่องราวประวัติ พระพุทธรูปปางภัตกิจ ความเป็นมาของ ปางภัตกิจ
ยสกุลบุตร ผู้หนีความวุ่นวายในเรือน ออกมา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน ต่อมาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดบิดาของยสกุลบุตรได้แสดงตนเป็นอุบาสกขอถึง พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง นับเป็นปฐมอุบาสกผู้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนแรกในพระพุทธศาสนา การเทศนาครั้งที่ 2 นี้ ยังผลให้ยสกุลบุตร ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยบรรลุอรหัตผล พระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ยสกุลบุตร วันต่อมาทรงรับนิมนต์ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านบิดาพระยสะ นับเป็นครั้งแรกที่เสด็จไปเสวยภัตตาหารตามบ้านและได้ทรงแสดงธรรมโปรดมารดา และภรรยาเก่าของพระยสะ จนได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา…

Open post
คาถาพระลักษณ์หน้าทอง

ตำนานของขลัง คาถาพระลักษณ์หน้าทอง

คาถาพระลักษณ์หน้าทอง

คาถาพระลักษณ์หน้าทอง หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว วัดเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว

ตั้งนะโม 3จบ

“โอมพระพักตร์ พระลักษณ์หน้าทอง สุวรรณผุดผ่อง หน้าทองพระพักตร์
ชายเห็นชายรัก สาวเห็นสาวรัก ผู้ใหญ่เห็นก็รัก พากันโสมนัส
ใครเห็นใครก็รัก รู้จักกูถ้วนหน้าไม่ว่าใคร
นะจับจิต โมจับใจ พุทโยงใย ธาหลงใหล ยะร้องไห้มาหากู ปะสะสัมปะติฏฐามิ”

โอมพระแลงเป็นแสงพระลักษณ์ พระฤาษีจับปากกา พระลักษณ์จับหน้าจับตา สวาหะ
นะเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ โมร้องให้ครวญคราง พุทกอดไว้มิใคร่จะวาง ธาครวญครางสะอื้นให้ ยะหลงไหลในจิต
หญิงใดชายใดได้เพ่งพิศเห็นหน้ากู ก็ย่อมมิได้ ร้องให้มาหากู
โอมสิทธิแก่กู สวาหะ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พหูชะนาเอหิ

คาถานี้สามารถใช้ท่องใช้เสกยันต์พระลักษณ์ เครื่องรางของขลังต่างๆ ที่เป็นพระลักษณ์ เช่นเสกยันต์พระลักษณ์ เศียรพระลักษณ์ หรือตะกรุดพระลักษณ์ ให้ภาวนาคาถาพระลักษณ์หน้าทองนี้ 3จบ พร้อมกับนำวัตถุมงคลพระลักษณ์ วนที่ใบหน้า3รอบ โดยวนตามทิศตามเข็มนาฬิกา(ทักษิณาวัตร) เป็นมหาเสน่ห์ มหาเมตตา มหานิยม มีสง่าราศรี เสริมวาสนา ชะตาชีวิตบุญบารมีดีนักแล. ค้าขายจะประกอบกิจการสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ…

Open post
ลูกอมเทียนชัย

ตำนานของขลัง ลูกอมเทียนชัย พ่อท่านเขียว

ลูกอมเทียนชัย พ่อท่านเขียว วัดหรงบน ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ลูกอมเทียนชัย พ่อท่านเขียว วัดหรงบล เครื่องรางยุคแรก หายาก และก็มากมายด้วยประสบการณ์ จากข้อมูลที่เล่าต่อกันมาว่ามีการนำเอากระดาษมาลงอักขระแล้วม้วนใส่ไว้ในลูกอมเทียนชัยนี้ การเช่าหาบางทีก็อาจจะควรมีการอ้างอิงถึงที่มาประกอบบ้างด้วยเหตุว่าเอกลักษณ์เฉพาะค่อนข้างน้อย…

Open post
ศิลปะแบบบายน

ตำนานพระเครื่อง พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะแบบบายน (เขมร)

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะแบบบายน (เขมร)

ศิลปะแบบบายน (เขมร)พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประทับนั่งเหนือฐานบัว เครื่องทรงประกอบด้วย เทริดและมงกุฎทรงกรวยประดับลวดลายกลีบบัว เป็นชั้นๆ มีกุณฑล กรองศอ และพาหุรัด แสดงการครองจีวรห่มเฉียงและมีสังฆาฏิยาวลงมาถึงกึ่งกลางพระอุทร พระพักตร์สี่เหลี่ยมแบบศิลปกรรมเขมรลักษณะของเครื่องทรงนั้นสืบทอดมาจาก ศิลปะสมัยนครวัด ส่วนพระเนตรเหลือบลงต่ำและโอษฐ์หนา แย้มสรวล นิยมเรียกว่า “ยิ้มแบบบายน” ลักษณะนี้เองที่จัดเป็นศิลปะแบบบายน ซึ่งเป็นสมัยที่นับถือพุทธศาสนามหายาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางต่างๆ:ปางพระพุทธรูป ของประเทศไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา tumsrivichai.com…

Open post
เนื้อผงคลุกรัก

ตำนานพระเครื่อง พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์แขนหักศอก (นิยม)

พระปิดตาหลวงพ่อเชย

พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์แขนหักศอก (นิยม) ทั้ง 2 องค์นี้ เป็นพระสวยสภาพแชมป์ คมชัดทุกมิติ เนื้อสีดำ-นิยม ผิวเดิมๆ เป็นพระแท้ดูง่าย ติดรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระฯ ที่รับรองโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย มาแล้วหลายครั้ง หลวงพ่อเชย ดิสฺสร เดิมชื่อ เชย เพชรประดิษฐ์ โยมบิดาชื่อ “ประดิษฐ์” โยมมารดาชื่อ “แก้ว” เกิดเมื่อ พ.ศ.2413 เกิดที่ ต.ท้องคุ้งบน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ช่วงเยาว์วัยบิดามารดาได้นำท่านไปฝากไว้กับ หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ เพื่อรับการประสิทธิประสาทวิชาจากหลวงพ่อปาน จนอายุครบบวช ได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดบางกระสอบ เมื่อ พ.ศ.2435 โดยมี หลวงพ่อจันทร์ วัดท้องคุ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงพ่อเพิ่ม วัดหนามแดง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ดิสฺสร”

หลวงพ่อเชย ได้รับการประสิทธิประสาทสืบทอดวิชาต่างๆ จาก หลวงพ่อปาน ทั้งพุทธาคม วิทยาคม วิปัสสนากัมมัฏฐาน อักขระและภาษาขอม จนมีความเชี่ยวชาญในด้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ อีกทั้งยังแก่กล้าในด้านเวทมนต์คาถา ลงเลขยันต์ ต่อมาได้ช่วย หลวงพ่อปาน สร้างวัตถุมงคลต่างๆ จนสามารถจดจำกรรมวิธีได้อย่างละเอียดลออ เมื่อ หลวงพ่อปาน มรณภาพแล้ว ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกระสอบแทน ท่านได้สร้างถาวรวัตถุ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้เจริญรุ่งเรือง จนมีผู้เคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมาก ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2475 สิริรวมอายุ 62 ปี พรรษา 40

หลวงพ่อเชย ได้สร้าง “พระปิดตาเนื้อคลุกรัก” พิมพ์ครึ่งซีก ด้านหลังโค้งมน ที่เรียกว่า “หลังประทุน” พิมพ์ทรงงดงามมาก ให้ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ สมดังลักษณะของ พระมหากัจจายนะกอปรด้วยพระอุทร (ท้อง) ที่อ้วนท้วน บ่งบอกความมั่งคั่ง พระกร (แขน) ที่ยกขึ้นปิดพระเนตร (นัยน์ตา) และพระกรที่โอบพระอุทร เป็นเส้นขนาดใหญ่ มั่นคง และลากขึ้นปิดพระกรรณ (หู) ทั้งสองข้าง รับกับพระเพลา (ตัก,ขา) ที่แสดงอาการประทับนั่ง แบบ

ขัดเพชร ซึ่งกว้างเป็นพิเศษ แสดงถึงฐานที่รองรับพระวรกายอย่างมีเสถียรภาพ พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างจากพระ

ปิดตาของอาจารย์หรือสำนักอื่นใด มวลสารที่ใช้ในการสร้างพระปิดตาของหลวงพ่อเชย ได้แก่ผงวิเศษที่ได้มาจากการเขียนและลบด้วยพระคาถา อันได้แก่ผงอิทธิเจ ซึ่งมีอานุภาพทางเสน่ห์มหานิยมอย่างประเสริฐ

นอกจากนี้ยังมีว่าน 108 อันประกอบด้วย ยอดมหาเสน่ห์ที่เรียกกันว่า ว่านดอกทอง ว่านเสน่ห์จันทน์ขาวเสน่ห์จันทน์แดง ฯลฯ และเกสรต่างๆ รวมทั้งต้นดีเหนียว ต้นระงับพิษ และต้นหงอนไก่ กับวัสดุมงคลและอาถรรพณ์

ต่างๆ อีกมากมาย

พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ แบ่งพิมพ์ตามลักษณะของพระกร (แขน) ออกเป็น 2 พิมพ์ คือ พิมพ์แขนหักศอก (นิยม) กับพิมพ์แขนกลม ปัจจุบันถือเป็นพระปิดตายอดนิยมพิมพ์หนึ่งของวงการพระเครื่องเมืองไทย

ที่มีผู้แสวงหาอย่างกว้างขวาง และมี “พระปลอม” ออกมาแล้ว เช่นเดียวพระปิดตาที่นิยมกันทั่วๆ ไป ผู้สนใจจึงต้องเช่าบูชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น (ขอขอบพระคุณ ข้อมูลจาก เฟสบุค“พระเครื่องเมืองพระประแดง” วัยหนุ่ม บางกระสอบ / และภาพพระปิดตา ของ นพ.มาณพ โกวิทยา)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา samakomphra.com…

Open post
อภินิหารของพระกรุวัดเกาะ

อภินิหารของพระกรุวัดเกาะ (พระท่ากระดานกรุงเทพ ขุนศึกแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

อภินิหารของพระกรุวัดเกาะ (พระท่ากระดานกรุงเทพ ขุนศึกแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

อภินิหารของพระกรุวัดเกาะ พระเครื่องเท่าที่ได้พบในสมัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่สูงอายุเล่าลือกันสืบมาว่า ไปตรงกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่นครั้งแรกไปตรงกับกรณีพิพาทกับ

ฝรั่งเศสเมืองจันทบุรี ถูกฝรั่งเศสยึดคราวนั้น พระเครื่องวัดเกาะไปมีชื่อเสียงปรากฏ ในหมู่ทหารเรือทางจันทบุรีเป็นส่วนมาก ครั้งที่สองไปตรงกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทหารเรือเอาไปทดลองยิงที่บางนา ปรากฏว่ายิ่งไม่

ออก ก็เล่าลืออภินิหารกันไปต่าง ๆ ถึงสงครามอินโดจีน จนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ที่ได้ พระเครื่องวัดเกาะ ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนนั้น กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ก็ไม่เคยอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นเลย เพ

ราะเชือถือในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องวัดเกาะ แม้พวกที่ได้รับพระเครื่องชนิดนี้ไปใช้ในสนามรบก็ปลอดภัย แคล้วคลาดไม่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอภินิหารทางแคล้วคลาดและป้องกันอัคคีภัย นับว่าเป็น

เยี่ยม เท่าที่ปรากฏแก่บุคคลในลักษณะต่าง ๆ กันเช่น ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ถวายไทยธรรมแด่ สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) ในวันวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ มอบพระกรุที่ระลึกแด่ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ เป็นวันวางศิลากฤษ์พระอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ ทางวัดได้ทูลอาราธนา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ญาโณทยมหาเถระ) วัดสระเกศ มาเป็นประธานสงฆ์และเชิญ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตร ีเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่ื่อเสร็จจากพิธีแล้ว ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทเทสสกเถระ) อดีตเจ้าอาวาส ได้มอบพระเครื่องที่ได้จากพระเจดีย์และซุ้มประตู กำแพง โบสถ์ วิหาร ปางต่าง ๆ กัน จำนวน ๙ องค์ เป็นที่ระลึก ซึ่ง ฯพณฯ ได้เล่าให้ท่านเจ้าอาวาสฟังว่า “พระเครื่องของวัดเกาะพิมพ์แบบนี้ สมัยเป็นนายทหารครั้งสงครามอินโดจีน ได้มาเข้าแถวรับแจกจากางวัด เมื่อนำไปใชนับว่ามีอภินิหารในทางแคล้วคลาดคุ้มครองดีนัก แม้นเข้าที่คับขันก็สามารถฟันฝ่าอันตรายหนีกระสุนปืนรอดกลับมาได้…

Open post
หลักการดูเขี้ยวและงาเก่า

หลักการดูเขี้ยวและงาเก่า ตำนานพระเครื่อง

หลักการดูเขี้ยวและงาเก่า

หลักการดูเขี้ยวและงาเก่า ตำนานพระเครื่อง

หลักการดูเขี้ยวและงาเก่ามีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. สีของงาเก่าเขี้ยวเก่า
 2. ลายงาหรือการ แตกลายงา
 3. วงปลีด้านในออกมาด้านนอก
 4. ตรงกลางเขี้ยวจะเป็นวงกลม
 5. เสือเล็ย 4 /16 โสรส
 6. ยันต์มีลักษณะคล้ายกอหญ้า
 7. ความมันวาวหรือฟิลม์
 8. ความแกร่ง
 9. ทนความร้อนสามารถทดสอบด้วยไฟได้
 10. ธรรมชาติอื่นๆประกอบ
 • แยกออกเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน
 • งาแกะหลวงพ่อเดิม มีดหมอ
 • เขี้ยวเสือหลวงพ่อนกวัดสังกะสี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา dopratae.com

Open post
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

ตำนานพระเครื่อง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ มหาราช

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ มหาราช

ตำนานพระเครื่อง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ มหาราช

แม่พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัยยุคปลาย พิมพ์ใหญ่ มหาราช เนื้อสวย เหลืองทองอร่าม มีเศษผงตะไบเงินตะไบทองระบายอยู่ทั่วองค์พระ

พิมพ์คมชัดลึก เนื้อมวลสารจัดจ้านประกอบไปด้วยผงกฤติยาคมเด่นชัด องค์พระสง่า สวยงาม ไหล่ผาย อกสังฆาฎินูนเด่นชัด เกศทะลุซุ้ม

เห็นเม็ดเล็กเหลี่ยม สีขาวขุ่นของผงพระสมเด็จที่แตกหัก เม็ดดำกลมของเหล็กไหลไพรดำ กระจายอยู่ทั่ว เนื้อมวลสารแน่นครบถ้วน มีเงาแวววาวจากความฉ่ำของน้ำมันตั๋งอิ๋ว

องค์พระล่ำสัน นูนเด่น เห็นเป็น ๓ มิติ สมบูรณ์ สง่า สวยงามตามเนื้อหามวลสารวัดระฆัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา สืบสานตำนานพระสมเด็จ จักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง…

Open post
พุทธลักษณะ

ตำนานพระเครื่อง พุทธลักษณะ : พิมพ์ทรงพระสมเด็จ

พุทธลักษณะ : พิมพ์ทรงพระสมเด็จ

ตำนานพระเครื่อ’ พุทธลักษณะ : พิมพ์ทรงพระสมเด็จ

พระสมเด็จวัดระฆัง มีหลายพิมพ์ร่วมกัน แต่ว่าที่นิยมมีอยู่ ๕ พิมพ์ตัวอย่างเช่น พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เกศบัวตูม พิมพ์ฐานแซม พิมพ์ปรกโพธิ์ แล้วก็พิมพ์เจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ ลักษณะพิมพ์เป็นพระนั่งในระฆังคว่ำ แลเห็นตั้งแต่พระเกศาถึงฐานชั้นล่างสุด เรียงเสมอเป็นแนวรูปทรงเจดีย์ ลักษณะลำตัวพระมองดูหนากว่าทุกพิมพ์

สำหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์องค์นี้ จะมีลักษณะเด่นคือความเก่าเก็บที่สัมผัสได้ทันที เพราะสามารถแลเห็นคราบกรุที่จับอยู่ทั่วองค์พระได้อย่างชัดเจน…

Posts navigation

1 2 3 4 5