Open post
พระปิดตารุ่นแรก

พระปิดตารุ่นแรก เนื้อผงใบราณ

พระปิดตารุ่นแรก เนื้อผงใบราณ

พระปิดตารุ่นแรก เนื้อผงใบราณ พระครูโกศลพิพัฒนคุณ(เสนาะ กตสาโร) วัดปงท่าข้าม จ.แพร่ เด่นด้านมีอำนาจ วาสนา,โชคลาภ,เมตตามหานิยม,เมตตาค้าขายและแคล้วคาดปลอดภัย

พระปิดตารุ่นแรก